Zasady składania zapotrzebowania na leki przewlekłe


Usługa przeznaczona dla Pacjentów, którzy przyjmują leki na stałe. Zalecane jest załączenie dokumentacji medycznej, jeżeli leki przepisał lekarz specjalista.

Warunkiem uzyskania leków ze zniżką jest dołączenie:
- zaświadczenia lekarskiego z kodem choroby, datą oraz pieczątką lekarza wystawiającego,                                                      - lub wypisu ze szpitala.


UWAGA - potwierdzenie starej recepty od lekarza specjalisty, nie jest honorowane przez NFZ do refundowania leków.e-recepta - złożenie zamówienia na leki przewlekłe

Jeżeli pacjentem jest dziecko, prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL dziecka.

UWAGA!!!

Odbiór zamówionej recepty

Kod recepty będzie wysłany automatycznie na adres mailowy, który jest zapisany w bazie w przychodni.
Pacjenci, którzy posiadają IKP (Internetowe Konto Pacjenta) otrzymają również SMS z kodem recepty.

Po odbiór kodu recepty prosimy dzwonić na następny dzień po godz. 10:00 !!! (jeżeli recepta została zamówiona do godz. 15:00).